Hjem Nyheder
Nyheder
Michael Ejstrup og Netværket PDF Udskriv Email
Skrevet af Michael Ejstrup   
Tirsdag, 05 Januar 2010 20:50

Netværket på P1 og vi er ved at lave en udsendelse om dialekter; den kommer i æteren lørdag den 6. februar 2010 kl. 12.15 - 13.00, med genudsendelse mandag den 8. februar kl. 16.10. Programmet er et ugentligt tilbagevendende program på P1 med navnet Netværket.

LAST_UPDATED2
 
Aaret der gik paa Frilandsmuseet PDF Udskriv Email
Skrevet af Michael Ejstrup   
Fredag, 01 Januar 2010 10:54

Paa Frilandsmuseet blev 2009 et meget stort Aar for Michael Ejstrup. I løbet af Sommeren flyttede Truebonden ind paa sin store og flotte Gaard fra 1690. En Gaard, der er bygget i flot og tykt østjysk Bindingsværk. En firelænget Gaard med seks Køer, adskillige Grise og tyve Faar. Plus et stort Huushold med to Karle, en hjemmeboende Datter, som blev giftet bort til en riig Bondesøn fra Harlev, Madmoder, som er ret dominerende samt Tjenestepiige Birte Marie, der snart er 40 aar, og som er blevet svigtet af sin Kjæreste.

Truebonden foran sin gård.

Truebonden er meget hjælpsom, han og leder med Lyys og Løjte og konstant blandt Publikum efter en Mand til Birte Marie; gerne En med egen Gaard og flere Køer. Der viste sig en Dag i Sommerens Løb en Bonde fra Ribe-Egnen, som Truebonden var meget interesseret i at bortgifte Birte Marie til. Han sagde, at han havde 200 Køer. Det er der selvfølgelig ingen, der tror paa. Han maa have talt baade Luus og Lopper med, mener Birte Marie. Præsten i Brabrand har ti Køer, og saa er der jo selvfølgelig ingen, der har 200. Det sir da sig selv!

Truebonden fortolker Biblen.

Præsten fra Brabrand har besøgt Truebonden flere Gange; det er noget Truebonden kan lide. Saa er der Brøed, Paalæg, Øl og Brændevin i Kakkelstuen. Der tales om Bibelen. Præsten kan lide at fortolke, og Truebonden kan liide at finde mundrette og folkelige Oversættelser af de svære latinske Tekster. Paulus er Truebondens Ynglings-Bibelskribent. Paulus har f.eks. udtalt, at Mulier in Ecclesia taceat. Det er Truebonden enig i, og han har oversat det til, at Madmoder skal holde hendes mund, naar han snakker. Det er da noget enhver kan forstoo!

Præsten (måske fra Ørre eller Frederiks) besøger hedebonden i Kølvrå.

Den største Dag i Truebondens liv, blev vel nok den 14. juli 2009, hvor hendes Majestæt Dronning Margrethe valgte at besøge Truebonden i hans Gaard i True. Det blev et muntert og godt Besøeg, hvor Majestæten lyttede til Truebondens evindelige Beklagelser over, at Folken er lade og laver alt for lidt. Majestæten slog simpelthen en høj Latter op.

  
Hendes Majestæt Dronningen besøger bonden på True.
      
Hendes Majestæt Dronningen lytter opmærksomt til truebondens beklagelser over folken, der konstant laver for lidt, jo!

Michael Ejstrup agerer osse som æ Hedebonde fra Karup Hede, naar han bebor æ Gaard fra Kølvraa. Her er jæn af de vigtige Gøeremaal aa ilde æ Ovn og aa deltage i aa Baag. En Beskæftigels, som Frilandsmuseets Gæster osse ku opleve i Weekenderne den 5. og 6. samt den 12. og 13. December, hvor æ hedebond ildede æ ovn og bawt i klingende Frost og med Sne o æ Hedegaard si ovn.

Hedebonden bager.

 

LAST_UPDATED2
 
Ansættelse ved Journalisthøjskolen PDF Udskriv Email
Skrevet af Michael Ejstrup   
Onsdag, 30 December 2009 13:00

Journalisthøjskolen ansætter fra den 1. januar 2010 Michael Ejstrup som forsker i journalistisk sprog, og han forklarer i forbindelse med sin ansættelse på Journalisthøjskolen, at danskere i dag mangler velvilje over for sproglig mangfoldighed! Der er en tendens til, at vi kun accepterer én måde at tale dansk på, men når vi strømliner sproget, så er konsekvensen, at vi fravælger vigtige stemmer, som dermed ikke bliver hørt.

Michael Ejstrup skal forske og undervise i journalistisk sprog. Han er cand. mag i lingvistik fra Københavns og Lunds Universiteter og ph.d. fra Syddansk Universitet. “Sproget er et af journalisternes allervigtigste redskaber, og jo større forståelse de studerende har for sprog og alle de mekanismer og finurligheder, der gemmer sig i det, jo bedre bliver de til at formidle klart, præcist og passende“ forklarer Michael Ejstrup.


Michael Ejstrup er ofte på farten rundt i Danmark, og han er altid
klar til at lytte til de nyeste trendenser inden for dialekternes
konstante udvikling.


Michael Ejstrup har tidligere været tilknyttet Syddansk Universitet som henholdsvis amanuensis, ekstern lektor og ph.d. stipendiat, hvor han har undervist i sprogvidenskab, fonetik og psykolingvistik. En af Michael Ejstrups særlige kæpheste er den sproglige mangfoldighed. Og at sproget er en levende organisme, som konstant udvikler sig og forandres.

“Det er vigtigt, at de journaliststuderende lærer at skrive korrekt, men det er også uhyre vigtigt, at de får en forståelse for, at der er mange måder at tale dansk på,“ siger Michael Ejstrup og fortsætter: “Mange nye ord, vendinger og tendenser bliver føjet til sproget i disse år, og det skal vi ikke lade os afskrække af – tværtimod. Vi skal tage det til os, bruge det og videreføre det, der virker og smide det væk, der ikke virker.“ Michael Ejstrups forskningsarbejde skal implementeres i institutionens øvrige forskning og undervisning, hvor han skal undervise de studerende i forståelse for og anvendelse af sproget.

”Vi er glade for at kunne byde Michael Ejstrup velkommen på skolen” slutter rektor, Anne-Marie Dohm.

LAST_UPDATED2
 
Gæsteforsker i Island 2009 PDF Udskriv Email
Skrevet af Michael Ejstrup   
Tirsdag, 29 December 2009 18:54

I november 2009 var Michael Ejstrup inviteret af Háskóla Islands som gæsteforsker i to uger. Det blev en uforglemmelig oplevelse med mange interesserede forskere og studerende på Island. Et udbytterigt ophold på et af Nordatlantens universiteter, hvor sprog har en meget betydningsfuld plads i hverdagen. Islændinge er meget sprogbevidste, og de gør en dyd af at bevare det islandske sprog uden pletter, forstået som udefrakommende ord og vendinger. Alle nye størrelser i det nordatlantiske folks hverdag får ord/betegnelser, som hidrører forholdsvis direkte fra det vestnordiske sprog. Et sprog, som stadig i 2009 har en form, der gør det muligt for islændinge at læse og forstå fortidens sagaer. Modsat dansk, hvor nærmest det modsatte gør sig gældende. Vi modtager gladeligt ord og vendinger fra fremmede sprog til at dække de nye størrelser, som hele tiden strømmer ind i vores verden. Og fortidens sagaer er i deres originale form ganske utilgængelige for os.

Det gav anledning til mange gode og frugtbare diskussioner om sprog og kultur; om sammenhænge mellem sprog, tanke og kultur. Om kulturens og selvforståelsens rodfæste i et sprog, der er historisk størrelse; eller om kulturens og selvforståelsens rodfæste i et sprog, der konstant er forandret og tilrettet. Med sprog, natur, bygnings- billed- og litterær kunst som meget forskellige størrelser, der har meget forskellig betydning for to nordiske folk i hver sin ende af det nordiske univers.

Dr. Ejstrups kontor på Háskóla Islands.
 
  
Udsigt med sneklædte bjerge i baggrunden og Reykjaviks huse i forgrunden.
    
Thingvellir i skumringstimen.
  
Gullfoss en råkold og blæsende novemberdag.
  
Hallgrimmskirken i ReykjavikNordens Hus i Reykjavik

LAST_UPDATED2
 
Forsvar af ph.d.-afhandling PDF Udskriv Email
Skrevet af Michael Ejstrup   
Lørdag, 12 December 2009 10:54

Den 28. juli 2009 blev Michael Ejstrups ph.d.-afhandling indleveret til bedømmelse. På dato for stipendiets udløb var arbejdet fuldført, og et bedømmelsesudvalg fik nu opgaven at bedømme Michael Ejstrups afhandling, som har titlen. Danske Talesprog i Begyndelsen af Det Tredje Årtusinde. En Undersøgelse af Danske Talesprog i Vest-, Syd- og Østdanmark med Fokus på Akustisk Undersøgelse af Vokaler.Afhandlingen blev antaget til forsvar; et forsvar, som blev gennemført den 30. oktober 2009. Der var ca. 70 deltagere denne sene fredag eftermiddag; med efterfølgende reception. Alt forløb efter planen, og Michael Ejstrup har fået tildelt den akademiske ph.d-grad. Et mål er nået.

Der udveksles kollegiale kommentarer inden forsvaret.Per Lindblad (fra Lunds universitet) opponerer.
  
 
Salen fyldes, og spændingen stiger.Der er reception, og Jørgen Bang fører ordet.
  
Der er reception, og glæden vil ingen ende tage.Der er rection, og Bjarne le Fevre Jakobsen fører ordet.

 

LAST_UPDATED2
 
« FørsteForrige12345NæsteSidste »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Copyright 2008