Hjem Nyheder Aaret der gik paa Frilandsmuseet
Aaret der gik paa Frilandsmuseet PDF Udskriv Email
Skrevet af Michael Ejstrup   
Fredag, 01 Januar 2010 10:54

Paa Frilandsmuseet blev 2009 et meget stort Aar for Michael Ejstrup. I løbet af Sommeren flyttede Truebonden ind paa sin store og flotte Gaard fra 1690. En Gaard, der er bygget i flot og tykt østjysk Bindingsværk. En firelænget Gaard med seks Køer, adskillige Grise og tyve Faar. Plus et stort Huushold med to Karle, en hjemmeboende Datter, som blev giftet bort til en riig Bondesøn fra Harlev, Madmoder, som er ret dominerende samt Tjenestepiige Birte Marie, der snart er 40 aar, og som er blevet svigtet af sin Kjæreste.

Truebonden foran sin gård.

Truebonden er meget hjælpsom, han og leder med Lyys og Løjte og konstant blandt Publikum efter en Mand til Birte Marie; gerne En med egen Gaard og flere Køer. Der viste sig en Dag i Sommerens Løb en Bonde fra Ribe-Egnen, som Truebonden var meget interesseret i at bortgifte Birte Marie til. Han sagde, at han havde 200 Køer. Det er der selvfølgelig ingen, der tror paa. Han maa have talt baade Luus og Lopper med, mener Birte Marie. Præsten i Brabrand har ti Køer, og saa er der jo selvfølgelig ingen, der har 200. Det sir da sig selv!

Truebonden fortolker Biblen.

Præsten fra Brabrand har besøgt Truebonden flere Gange; det er noget Truebonden kan lide. Saa er der Brøed, Paalæg, Øl og Brændevin i Kakkelstuen. Der tales om Bibelen. Præsten kan lide at fortolke, og Truebonden kan liide at finde mundrette og folkelige Oversættelser af de svære latinske Tekster. Paulus er Truebondens Ynglings-Bibelskribent. Paulus har f.eks. udtalt, at Mulier in Ecclesia taceat. Det er Truebonden enig i, og han har oversat det til, at Madmoder skal holde hendes mund, naar han snakker. Det er da noget enhver kan forstoo!

Præsten (måske fra Ørre eller Frederiks) besøger hedebonden i Kølvrå.

Den største Dag i Truebondens liv, blev vel nok den 14. juli 2009, hvor hendes Majestæt Dronning Margrethe valgte at besøge Truebonden i hans Gaard i True. Det blev et muntert og godt Besøeg, hvor Majestæten lyttede til Truebondens evindelige Beklagelser over, at Folken er lade og laver alt for lidt. Majestæten slog simpelthen en høj Latter op.

  
Hendes Majestæt Dronningen besøger bonden på True.
      
Hendes Majestæt Dronningen lytter opmærksomt til truebondens beklagelser over folken, der konstant laver for lidt, jo!

Michael Ejstrup agerer osse som æ Hedebonde fra Karup Hede, naar han bebor æ Gaard fra Kølvraa. Her er jæn af de vigtige Gøeremaal aa ilde æ Ovn og aa deltage i aa Baag. En Beskæftigels, som Frilandsmuseets Gæster osse ku opleve i Weekenderne den 5. og 6. samt den 12. og 13. December, hvor æ hedebond ildede æ ovn og bawt i klingende Frost og med Sne o æ Hedegaard si ovn.

Hedebonden bager.

 

LAST_UPDATED2
 
Copyright 2008